Nawigacja

B&N

Informacje o programie B&N

W ramach Rządowego Programu Razem Bezpieczniej został opracowany nowy program profilaktyczny pod nazwą „B&N -- czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony".

Program "B&N czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony" jest programem realizowanym w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji na lata 2014 - 2020. Zyskał aprobatę i uznanie Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika którzy objęli program honorowym patronatem.

Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - Wydział Ruchu Drogowego.

Cele programu:

a) zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów o 5% w każdym roku,

b) efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,

c) zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.

Formy działalności, m.in.:

a) propagowanie mody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,

b) promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

c) prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,

d) organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,

e) nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Program skierowany jest zarówno do najmłodszych jak również do seniorów. Ma na celu zachęcać placówki oświatowe, samorządowe i inne instytucje do włączania się w realizację tego programu.

Każdego roku odnotowuje się wypadki drogowe z udziałem rowerzystów i pieszych. Wielu zdarzeniom można byłoby zapobiec, gdyby przestrzegano zasad ruchu drogowego.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa podczas przejażdżek rowerowych, powinniśmy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych, przestrzegać przepisów ruchu drogowego, używać elementów odblaskowych, zakładać kask ochronny oraz posiadać odpowiednie wyposażenie roweru, jak również w pełni sprawny technicznie pojazd.

Rower powinien być wyposażony w odpowiednie światła, hamulce oraz dzwonek.

Piesi powinni korzystać z chodnika, innej drogi dla pieszych a jeśli tej nie ma to z pobocza. Jesteśmy wówczas obowiązani iść lewą stroną jezdni. Pamiętajmy o przechodzeniu przez jezdnię w miejscach dozwolonych.

 

W trosce o bezpieczeństwo informujemy, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

 

Używanie elementów odblaskowych ma ogromny wpływ na zwiększenie naszej widoczności na drodze a tym samych wpływa na poprawę naszego bezpieczeństwa.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach
    Miedniewice 86
    96-315 Wiskitki
  • (46) 8569324

Galeria zdjęć