Nawigacja

Szkoła w ruchu

Obszar I

OGÓLNOPOLSKA AKCJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

   Szkoła w ruchu – „ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”

W grudniu 2013 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Szkoła w Ruchu".

I. Zadania z obszaru 1 - wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne wychowania fizycznego organizowane w ramach podstawy  programowej.

Zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole odbywają się na sali gimnastycznej, boisku szkolnym oraz na placu zabaw i w terenie. Lekcje WF cieszą się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem wśród uczniów, Świadczy o tym 100% uczestnictwo uczniów w zajęciach oraz ich niezadowolenie gdy z jakiegoś ważnego powodu zajęcia WF są odwołane. Uczniowie naszej szkoły  są bardzo chętni do uczestniczenia we wszelkich formach aktywnego spędzania czasu.

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPARTY NA GRACH I ZABAWACH RUCHOWYCH

1.Temat zajęć: Wyzwalanie i kształtowanie aktywności psychomotorycznej uczniów poprzez gry i zabawy ruchowe

Prowadzący – Halina Szlaga

Klasa IV – dziewczęta i chłopcy

Liczba ćwiczących – 14

Miejsce ćwiczeń:  sala gimnastyczna

Cele lekcji :

Wiadomości

Uczeń:

 • umie zachować bezpieczeństwo podczas gier i zabaw ruchowych
 • zna zabawy i poznaje nowe.
 • Wykazuje się pomysłowością w zadaniach twórczych

 Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi współdziałać w zespole
 • potrafi angażować się do różnych zadań
 • potrafi wykonywać i naśladować różne ćwiczenia,
 • potrafi wykazać się własną inwencją i pomysłowością
 • umie wykorzystać różne przedmioty do rozwijania sprawności fizycznej,

 Postawy

Uczeń:

 • przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw,
 • doskonali umiejętność współpracy w zespole,
 • kształtuje w sobie odpowiedzialność grupową
 • wyrabia świadomą postawę zdyscyplinowania i dba o bezpieczeństwo

Sprawność motoryczna

Uczeń:

 • wzmocni siłę mięśni nóg i rąk
 • rozwija szybkość, zwinność i zręczność,
 • poprawia kondycję,
 • rozwija równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową.

Metody

Metoda realizacji zadań ruchowych: zabawowa - naśladowcza, zabawowa –klasyczna, zadaniowa.

Formy pracy

Praca indywidualna, masowa i w zespołach

Środki dydaktyczne

Szarfy kolorowe, kosze, piłki, słupki

Przebieg lekcji

Część lekcji

Tok lekcyjny

Treści – zadania szczegółowe

Czas

realizacji

Uwagi

metodyczno-organizacyjne

 

C

Z

Ę

Ś

Ć

 

W

S

T

Ę

P

N

A

 

 

1. Czynności organizacyjno- porządkowe i wychowawcze

 

 

 

2. Zabawa

o charakterze ożywiającym

 

 

 

 

 

3. Ćwiczenia kształtujące

 • Zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie strojów.
 • Omówienie celów i zadań lekcji
 • Motywacja do ćwiczeń fizycznych-

     omówienie znaczenia sprawności

     fizycznej u człowieka.

 

OGONKI

Uczniowie uczestniczą w zabawie „ Ogonki ”. Wyłonienie ucznia, który zebrał najwięcej „ ogonków ”( szarf)

 

 

 

ĆWICZENIA

Stanie w rozkroku: -krążenia głowy, tułowia, skłony do prawej i lewej nogi, przysiady  ,wymachy ramion, podskoki w miejscu raz na lewej raz na prawej nodze

3min

 

 

 

 

 

 

 

 3min

 

 

 

 

 

 

3min

Ustawienie w szeregu. Zwrócenie uwagi na proste plecy i poprawną sylwetkę.

 

 

 

Wszyscy biegają          w rozsypce i starają się wzajemnie wyciągnąć „ ogonek ”- szarfę założoną z tyłu za gumkę spodenek, którą następnie wkłada sobie .

 

Uczniowie ustawieni luźno w obwodzie koła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Z

Ę

Ś

Ć

 

G

Ł

Ó

W

N

A

4.Zabawa lub gra orientacyjno-porządkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Zabawa lub gra bieżna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Zabawa  rozwijająca pomysłowość i własną inwencje w działaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Zabawa bieżna i skoczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zabawa rzutna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Zabawa z mocowaniem

 

 

 

OD NAJMNIEJSZEGO DO NAJWIĘKSZEGO

Klasa ustawia się w szeregu zgodnie z poleceniem, uczniowie odliczają do „2”. Jedynki tworzą drużynę I, a dwójki drużynę II. Drużyny równoliczne zajmują miejsca, każda na swojej połowie sali i biegają. Na sygnał  „Od najmniejszego” –drużyny ustawiają się w rzędach na swoich połowach . Zwycięża ta drużyna, która pierwsza ustawi się zgodnie „od najmniejszego do największego”. Można powtórzyć zadanie lecz tym razem uczniowie muszą ustawić się według numerów w dzienniku,

 

WYŚCIGI RZĘDÓW NA CZWORAKA

Drużyny bez zmian ustawiają się gęsiego na linii startu w odległości 2-3m od siebie. Na sygnał nauczyciela mają wystartować pokonując wyznaczony odcinek trasy w jedną i drugą stronę  na czworaka. Wracając zawodnik kończący zadanie ma klepnąć w rękę kolejnego zawodnika z drużyny dając mu tym samym sygnał do startu.

 

PRZEPRAWA NA DRUGĄ STRONĘ

Drużyny pozostają w składach bez zmian i ustawiają się na linii bocznej sali. Zadania polega na przemieszczeniu się drużyn na drugą stronę sali, pod warunkiem że kontakt z podłogą będzie miał zawsze tylko 2 zawodników z każdej drużyny i za każdym razem będą to inni zawodnicy. Ten sam zawodnik nie może  pokonywać trasy więcej niż jeden raz. Poza tym drużyny mają swobodę działania.

 

   SKOCZKOWIE I SPRINTERZY

Ponownie te same drużyny ustawiają się gęsiego w wyznaczonych miejscach na linii końcowej sali. Zadanie polega na wyścigu drużyn. Zawodnicy muszą kolejno pokonywać wyznaczoną odległość do słupka skacząc obunóż, a po dotknięciu słupka wracają do drużyny biegiem po czym klepią w rękę kolejnego zawodnika by mógł wystartować. Gra zostanie zakończona, gdy wszyscy zawodnicy pokonają trasę.

 

KTO TRAFI DO CELU

Uczestnicy zabawy ustawieni w dwóch rzędach -drużynach. W odległości 3 4 kroków między rzędami.  Prowadzący ustawia „kosze” (wiaderka, pudełka, ). Każde dziecko z drużyny próbuje trafić piłeczką do celu. Dzieci zaliczają ilość trafień w swoim rzędzie. Za każde trafienie zespół otrzymuje 1 punkt. Wygrywa ten zespół, który zdobędzie więcej punktów.

WĄŻ

Uczniowie ustawieni w dwa rzędy trzymają się mocno za biodra i stanowią węże. Pierwszy w rzędzie jest głową, ostatni ogonem węża. Na sygnał prowadzącego głowa goni ogon starając się go złapać.

 

3min

 

 

 

 

 

 

 

 

5min

 

 

 

 

 

 

5min

 

 

 

 

 

 

 

5min

 

 

 

 

 

 

5min

 

 

 

 

 

4min

Teren – sala gimnastyczna- każda drużyna na swojej połowie.

Zwycięża ta drużyna która pierwsza ustawi się i popełni jak najmniej błędów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teren – sala gimnastyczna- każda drużyna na swojej pozycji.

Zwycięża ta drużyna która szybciej wykona zadanie

 

 

 

 

 

 

 

Teren zabawy – sala gimnastyczna- każda drużyna przeprawia się z jednej strony sali na drugą stronę według podanych zasad. Wygrywa drużyna która szybciej przeprawi się na drugą stronę. Jeżeli kontakt z podłogą będzie miało więcej niż dwóch zawodników z drużyny to ta trzecia osoba odpada i drużyna traci punkty.

 

 

Teren zabawy – sala gimnastyczna. Drużyny ustawiają się gęsiego w wyznaczonych miejscach.

Grę wygrywa ta drużyna która szybciej i bezbłędnie pokona trasę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teren zabawy – sala gimnastyczna. Drużyny ustawiają się gęsiego w wyznaczonych miejscach i każdy wykonuje po 3 rzuty do celu.

Grę wygrywa ta drużyna która wykona więcej rzutów celnych.

 

 

 

 

Każdy rząd- wąż znajduje się na swojej połowie sali

C

Z

Ę

Ś

Ć

 

K

O

Ń

C

O

W

A

10. Ćwiczenia oddechowe i  wyprostne

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Zabawa uspokajająca ze śpiewem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Podsumowanie lekcji

ĆWICZENIA

Uczniowie ustawiają się na obwodzie koła i wykonują w marszu następujące ćwiczenia:

-przeciąganie jak kot

-prostowanie pleców

- ręce splecione nad głową

- swobodne wymachy rąk

-marsz z wysoki z klaśnięciami w dłonie pod kolanami

-marsz na palcach i na piętach

 

DRYGENT

Uczniowie siedzą w siadzie klęcznym na obwodzie koła. Prowadzący pełni funkcję dyrygenta i proponuje zaśpiewanie znanej piosenki. Na sygnał wszyscy rozpoczynają śpiew śledząc I naśladując ruchy dyrygenta. Prowadzący może przestać dyrygować, jest to sygnał do przerwania śpiewu. Jeżeli któryś z uczniów nie zauważy i śpiewa dalej, otrzymuje punkt karny.

 

Zbiórka . Omówienie realizacji zadań. Podliczenie zdobytych punktów i ogłoszenie wyników rywalizacji. Pochwały i nagrody.

Czego dzieci dzisiaj nauczyły się?
Co im się najbardziej podobało? Pożegnanie.

3min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2min

Uczniowie wykonują ćwiczenia we własnym tempie

 

 

 

Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę w siadzie klęcznym.

 

 

 

FOTKI Z LEKCJI – tak ćwiczyła klasa IV

 

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPARTY NA ĆWICZENIACH I GRACH RUCHOWYCH

2.Temat zajęć: ĆWICZENIA SKOCZNOŚCIOWE I WIELOSKOKI

 

Prowadzący – Halina Szlaga

Klasa V i VI – dziewczęta i chłopcy

Liczba ćwiczących –  w klasie V – 10, a w klasie VI - 15

Miejsce ćwiczeń:  Sala gimnastyczna

Zadania szczegółowe:

Wiadomości

Uczeń:

 • zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń
 • zna ćwiczenia kształtujące cechy motoryczne
 • wykazuje się pomysłowością w zadaniach twórczych

 

 Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi angażować się do różnych zadań
 • potrafi naśladować i wykonywać różne ćwiczenia
 • potrafi reagować na sygnał i polecenia
 • potrafi współdziałać w zespole
 • potrafi wykonywać i naśladować różne ćwiczenia,
 • potrafi wykazać się własną inwencją i pomysłowością

 

 Postawy

Uczeń:

 • wykazuje postawę zdyscyplinowania
 • przestrzega regulaminu oraz reguł gier i zabaw,
 • doskonali umiejętność współpracy w zespole,
 • kształtuje w sobie odpowiedzialność grupową
 • wyzwala  sobie inwencję do działań ruchowych
 • współuczestniczy w kształtowaniu własnej sprawności ruchowej i skoczności
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych

 

Sprawność motoryczna

Uczeń:

 • wzmocni siłę mięśni nóg
 • poprawi skoczność, szybkość i zwinność
 • poprawia szybkość reakcji  i koordynację ruchową.

 

Metody

Metoda realizacji zadań ruchowych: zabawowa – naśladowcza, zabawowa –klasyczna, zadaniowa.

 

Formy pracy

Strumieniowa, masowa, zespołowa i indywidualna

 

Środki dydaktyczne

Pachołki, skakanki,  ławeczki, dwie duże piłki lekarskie, szarfy, taśma miernicza, piłka ręczna. 

 

Przebieg lekcji

Część lekcji

Tok lekcyjny

Treści – zadania szczegółowe

Czas

realizacji

Uwagi

metodyczno-organizacyjne

 

C

Z

Ę

Ś

Ć

 

W

S

T

Ę

P

N

A

 

 

1.Czynności organizacyjno- porządkowe i wychowawcze

 

 

 

 

2. Zabawa

o charakterze ożywiającym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Rozgrzewka

 • Zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie strojów.
 • Przedstawienie zadań i celów lekcji
 • Zachęcenie uczniów do aktywności i rozwijania sprawności fizycznej.

 

BEREK NUMEREK

Ćwiczący dobierają się parami, liczą do dwóch każdy pamięta swój numer. Na komendę nauczycielki „Jedynki” – 1 gonią 2, na komendę „Dwójki” – następuje zmiana ról. Nauczyciel często zmienia swoje decyzje zmuszając ćwiczących do częstych zmian sposobu poruszania się i szybkich startów (zmiana kierunku ruchu) – poruszanie się po Sali gimnastycznej. 

 

 

ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE I

BIEŻNE

Marsz z krążeniem RR

Bieg z wyskokiem lub przysiadem na sygnał

Skłony do przodu i na boki z pogłębieniem

W rozkroku – przysiady na prawą i lewą NN

Stanie przy drabinkach i wymachy NN na bok do wyciągniętej ręki

Przysiad podparty i wyrzuty NN na przemian do tyłu

 

2min

 

 

 

 

 

 

 

 2min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6min

Ustawienie w szeregu. Zwrócenie uwagi na poprawną sylwetkę.

 

 

 

 

 

Wszyscy biegają   w rozsypce i starają się wzajemnie dać sobie berka. 

 

Uczniowie ustawieni luźno w obwodzie koła

 

 

 

 

 

 

 

Marsz po obwodzie sali  i wykonywanie poleceń nauczyciela we własnym tempie lub na sygnał

C

Z

Ę

Ś

Ć

 

G

Ł

Ó

W

N

A

4. Wyścigi drużyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gra zespołowa

Zbiórka – dyżurni wybierają drużyny. Nauczyciel omawia zasady wykonywania zadań, przedstawia trasę do pokonywania i sposób oceny wykonanych zadań.

 • Bieg po prostej
 • Żabie skoki
 • Bieg z przeskokiem przez przeszkodę
 • Bieg ze skokami na skakance
 • Przeskoki obunóż przez ławeczkę
 • Skok drużynowy
 • Trójskok – wyłonienie mistrzów klasy w trójskoku

 

PIŁKA RĘCZNA lub CHIŃSKA

 • Stosowanie zasady gry
 • Doskonalenie umiejętności celnego podania i chwytania piłki
 • Rzuty do bramki
 • Strategia gry w ataku i obronie

18min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8min

Ze względu na różną liczebność drużyn w drużynie mniejszej jeden zawodnik musi wykonywać zadanie dwa razy, startując jako pierwszy i na końcu jako ostatni. W każdym zadaniu inny zawodnik będzie powtarzał zadanie

Drużyny wybierają kapitanów.

 

 

 

 

 

Drużyny bez zmian, dla rozróżnienia jedna drużyna otrzymuje szarfy  ustalają własną strategię gry, ustawienia zawodników na boisku, kolejność wejścia na bramkę

C

Z

Ę

Ś

Ć

 

K

O

Ń

C

O

W

A

6. Ćwiczenia kształtujące poprawną postawę

 

 

 

 

 

 

7. Podsumowanie lekcji

Ćwiczenia korygujące i właściwe oddechy

 • Marsz –prosta sylwetka i klaśnięcia w dłonie z przodu i z tyłu
 • Marsz na palcach – ręce złożone w czapeczkę nad głową
 • Ćwiczenia w zwisie przy drabinkach
 • Leżenie tyłem- rowerek
 • Leżenie przodem – przeprosty

 

Zbiórka . Omówienie realizacji zadań. Podliczenie punktów i ocena rywalizacji i aktywności uczniów. Pochwały i nagrody.

Opinie uczniów na temat lekcji:

Co im się  podobało?

Z czego jesteście dzisiaj zadowoleni?
Pożegnanie.

6min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3min

Zwrócenie uwagi na prawidłowa postawę i umiejętne oddychanie podczas ćwiczeń

 

 

FOTKI Z LEKCJI – tak ćwiczyła klasa V

 

FOTKI Z LEKCJI - tak ćwiczyła klasa VI

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach
  Miedniewice 86
  96-315 Wiskitki
 • (46) 8569324

Galeria zdjęć