Nawigacja

Solidarna szkoła

O programie

Głównym celem programu „Solidarna Szkoła” jest kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność.  

Cele szczegółowe:

  • Wypracowanie szkolnego modelu wychowania uczniów solidarnych z członkami społeczności lokalnej i globalnej, angażujących się w działanie na rzecz dobra wspólnego.
  • Wyposażenie nauczycieli i nauczycielek  w wiedzę i umiejętności, które pomogą im realizować założenia programu i przyczynią się do ich rozwoju zawodowego. Upowszechnianie aktywizujących metod i dobrych praktyk z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej.
  • Kształtowanie w uczniach i uczennicach tożsamości historycznej poprzez edukację obywatelską dot. etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce współczesnej z położeniem nacisku na historię ruchu „Solidarności”.
  • Kształtowanie w uczniach i uczennicach wrażliwości na potrzeby i wyzwania stojące przed społecznością lokalną oraz ich globalny kontekst.

 

Projekt Solidarna Szkoła prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności

Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach

 

"Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości, więcej! nie ma przyszłości człowieka i narodu."

Jan Paweł II

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zaplanowane działania

Data realizacji

Solidarne wybory Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna SU

Wrzesień

Solidarne wybory Rady Rodziców

Wrzesień

Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących głównych kierunków pracy (dot. programu wychowawczo-profilaktycznego)

Wrzesień

Bitwa pod Bzurą - nasz lokalny akt solidarności

Wrzesień

21 września - Międzynarodowy Dzień Pokoju

Wrzesień

Realizacja na zajęciach historii, języka polskiego, muzyki, zajęciach z psychologiem, pedagogiem, godzinach wychowawczych z tematyki z zakresu Solidarności, Paczek Solidarności

Cały rok szkolny

1 listopada - Solidarnie Pamiętamy

listopad

11 listopada - Solidarnie, niepodlegle/ Solidarna niepodległość

listopad

Tydzień Edukacji Globalnej

listopad

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopad - Dzień Patrioty/Patriotki XXI wieku

listopad

28 listopada - Uzyskanie prawa głosu przez kobiety

listopad

Dzień Praw Człowieka 10 grudnia

grudzień

Solidarne Święta - Wspólna Wigilia

grudzień

Paczka Solidarności - świąteczne prezenty

grudzień

"Dzień, w którym gasną wszelkie spory" - kolędowanie z lokalną społecznością

grudzień

Dzień Babci i Dziadka - Spotkanie pokoleń

styczeń

Powstanie Styczniowe - historia miejscowej solidarności

styczeń

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (27 styczeń)

styczeń

Dzień Żołnierzy Wyklętych - 1 marca

marzec

Dzień Patrona - Pamiętamy

marzec

Światowy Dzień Wody (22 marca)

marzec

„Akcji Żonkil” Muzeum Żydów Polskich

kwiecień

Muzyka Solidarności - koncert uczniowski

Maj/czerwiec

1 maja, Święto Flagi

maj

3 maja

maj

Dzień Papieski

„Nie ma wolności bez solidarności”

maj

1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka

czerwiec

Razem Solidarnie - Festyn Rodzinny spotkanie lokalnej społeczności

czerwiec

 

*w miarę potrzeb harmonogram będzie uzupełniany

 

PROJEKT EDUKACYJNY

 

Temat projektu

Muzyka solidarności czasów PRL-u...czym jest? Czy daje ludziom nadzieję?

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach
    Miedniewice 86
    96-315 Wiskitki
  • (46) 8569324

Galeria zdjęć