Nawigacja

Szkoła Równych Szans

O programie

Bierzemy udział w programie Szkoła Równych Szans.

 

Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim to program Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich; przezwyciężanie barier (m.in. społecznych, ekonomicznych, kulturowych, związanych z niepełnosprawnością) w dostępie do wykształcenia, co wpływa na ich szanse na rynku pracy.
W ramach Programu FRDL, FED i STO ogłosiły konkurs grantowy dla szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Podjęliśmy wyzwanie, wypełniliśmy wniosek, opracowaliśmy harmonogram działań i budżet. Opracowany przez nas projekt "Nasz region naszą dumą" znalazł sie na 33 miejscu spośród prawie 150 szkół. Otrzymaliśmy 38 982 zł. na zajęcia pozalekcyjne tj.

   

·        koło kultury regionalnej

·        koło komputerowe

·        warsztaty dziennikarskie

·        koło ekologiczne

·        koło fotograficzne

·        koło teatralne

·        koło plastyczne

·        Szkolny Klub Turystyki Regionalnej

·        Szkolny Klub Sportowy "Olimpionik"

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach
    Miedniewice 86
    96-315 Wiskitki
  • (46) 8569324

Galeria zdjęć