Nawigacja

Młodzi przedsiębiorczy 2018/2019

Zespół z naszej szkoły

W projekcie "Młodzi przedsiębiorczy" w roku szkolnym 2018/2019 bierze udział zespół CleverArt z klasy VIII.

W skład zespołu wchodzą cztery dziewczyny z klasy VIII: Julia Ciężka, Agata Dukaczewska, Aleksandra Karlińska i Zuzanna Panicz. Opiekunem zespołu jest p. Małgorzata Ciężka.

Na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej dziewczyny będą zmagać się z zadaniami z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii i gospodarki rynkowej. Podczas kursu na platformie internetowej uczestnicy programu będą uczyć się oszczędzania i inwestowania własnych środków oraz tworzenia budżetów domowych. Będą również zakładać i prowadzoć wirtualną firmę.

 

Tematyka kursu:

MODUŁ I – Sztuka budżetowania i oszczędzania
Moduł ma za zadanie pomóc zrozumieć uczniom, że pieniądze są ograniczonym zasobem, którym powinniśmy w sposób świadomy zarządzać. Zastanowimy się nad rodzajami i cechami przychodów w gospodarstwach domowych oraz kosztami i wydatkami w nich występującymi. Dodatkowo zwrócimy uwagę na zalety związane z prowadzeniem własnych budżetów uczniowskich.

MODUŁ II – Usługi bankowe
Etap poświęcony bankom i usługom bankowym. Przybliżone zostaną różnice między bankami a instytucjami parabankowymi a także poznamy najpopularniejsze produkty bankowe (rachunek bankowy, produkty oszczędnościowa, kredyty i pożyczki). Zastanowimy się do jakich grup odbiorców są kierowane i na jakie cechy powinniśmy zwracać uwagę, żeby spełniały nasze oczekiwania. W sposób praktyczny porównamy produkty i dokonamy jak najlepszych wyborów.

MODUŁ III – Zakupy i prawa konsumenckie
Przybliżymy uczniom tematykę związaną z zakupami i sposobami ich finansowania.  Przeanalizujemy techniki, które są stosowane, aby spowodować decyzje zakupowe u Klientów (triki marketingowe), aby uczniowie potrafili je identyfikować i w sposób świadomy dokonywać zakupów. Ostatnią część poświęcimy prawom jakie przysługują konsumentom, ze szczególnym uwzględnieniem zakupów przez Internet.   W sposób praktyczny nauczymy korzystać z praw w tym obszarze ucząc się pisać reklamację i podejmując działania związane z odstąpieniem od umowy.

MODUŁ IV –  Zakładamy firmę
W tym etapie uczniowie wypracowują koncepcję własnego przedsiębiorstwa i określają finansowe warunki, jakie powinny być spełnione, aby osoba mogła podjąć decyzję o założeniu firmy i osiągnięcie przez nią sukcesu było bardziej prawdopodobne. Uczniowie zapoznają się z pojęciem rentowności biznesowych przedsięwzięć; dowiedzą się, czym są nakłady i koszty w działalności gospodarczej na podstawie założonych przez nich działalności gospodarczych; określają, ile pieniędzy będą potrzebować na otwarcie biznesu, skąd środki można pozyskać a także zwrócą uwagę na comiesięczne obciążenia związane z prowadzeniem firmy.

MODUŁ V  – Badania rynku i konkurencji 
W tym module uczniowie dowiedzą się, na czym polegają i czemu służą badania rynku. Głównym zadaniem zespołów uczniowskich w tym etapie będzie przeprowadzenie badań otoczenia rynkowego  - potencjalnych odbiorców oferty ich firmy  i konkurencji oraz analiza wyników tych badań pod kątem oceny wcześniejszych założeń dotyczących planowanej działalności.

MODUŁ VI  – Strategia marketingowa firmy
Moduł zapoznaje uczniów z rolą marketingu w dotarciu do odbiorców produktów/usług.  Zwróci uwagę na rolę wizerunku firmy i wpływie na postrzeganie firmy przez ten pryzmat przez Klientów. Uczniowie w tym module przygotowują kompleksową strategię działań marketingowych dla stworzonych przez nich produktów czy usług, poprzez określenie ich cech, ceny, strategii promocyjnej, a także kanałów dystrybucji czyli opracowują marketing-mix dla ich przedsięwzięcia biznesowego.

MODUŁ VII  – Finanse w firmie
Uczniowie zapoznają się z pojęciem rentowności biznesowych przedsięwzięć; dowiedzą się, czym są nakłady i koszty w działalności gospodarczej na podstawie założonych przez nich działalności gospodarczych; określają, ile pieniędzy będą potrzebować na otwarcie biznesu, skąd środki można pozyskać a także zwrócą uwagę na comiesięczne obciążenia związane z prowadzeniem firmy. Podsumowują swoją pracę w projekcie dokonując analizy SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń) swojego przedsięwzięcia, co umożliwi na jego dopracowanie i dokonanie odpowiednich korekt.

MODUŁ VIII – Zarządzanie własnymi talentami i planowanie ścieżek zawodowych.
W ostatnim module uczestnicy zastanawiają się, nad tym czy każdy z nas ma talenty, czy są one wrodzone i czy można je wykształcać? Nad jakimi talentami warto pracować?  Moduł poświęcony jest istotnym cechom i kompetencjom przedsiębiorczego człowieka. Uczestnicy będą mogli zastanowić się nad swoimi talentami i mocnymi stronami oraz możliwościami ich wykorzystania zarówno w programie jak i w przyszłości. Będzie to stanowiło podstawę do refleksji, stawiania sobie celów i wyznaczania ścieżek zawodowych na przyszłość. Zwócimy też uwagę, na to jak ważne jest planowanie i ustalanie priorytetów jako nieodzowny i podstawowy element osiągania sukcesów nie tylko w wymiarze finansowym. Uczniowie  nauczą się sposobów i metod, którą ułatwią osiągnięcie zakładanych celów.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach
    Miedniewice 86
    96-315 Wiskitki
  • (46) 8569324

Galeria zdjęć